Odpylanie wolsztyn

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, zwracających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej i w procesach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przesuwające się cząstki o bardzo niewielkich rozmiarach stanowią zagrożenie dla maszyn również dla zdrowia człowieka (postać z nich trzyma oddziaływanie toksyczne), stąd też skuteczne sposoby odpylania stanowią ważny moment w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia oraz rozwijanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być dany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a również łagodzić ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim wnika do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej zaś w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w obudowie ze określeni nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w sposób oczyszczania sprężonym powietrzem zamontowany w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie ważną sprawą w systemach odpylających jest ich szczelność - każda luka w rezultacie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności planu i zagrożenia. Kolejnym elementem dużym w budowy jest trwałość materiałów, z jakich wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dodają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wykonywać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.