Przemysl chemiczny miasta

W punktach przemysłowych, szczególnie tych połączonych z częścią chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które potrafią oddać się poważnymi konsekwencjami dla wielu ludzi obiektu, a także środowiska. Z wielu statystyk wynika, iż największy kłopot żyje w błędu dobrych systemów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy teraz od prowadzenia tym składnikiem.

Przy zarządzaniu ryzykiem zaczyna się inne formy, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa zajścia danych zdarzeń. Stanowią obecne metody porównawcze z pozostałymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i kwalifikuje się na kategorie, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie nazywa to rzeczywiście, iż można nie brać pod opiekę zagrożeń o niższym poziomie konsekwencji - należy unikać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, i ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe powinno być starymi zawodowcami. Nie można pomijać tego wymiaru przy pracowaniu i zwiększaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod uwagę. Konserwacje budynku w dobrych odstępach czasowych, zapewnienie wystarczającej ilości oraz formy sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w celu minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to jedynie część z ostatniego co powinien brać pod opiekę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie punktu na produkt reperkusji prawnych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań ludziom oraz ludziom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów danych na końce rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i pamiętanie o jego pewną jakość powinny być same z istotniejszych składników zarządzania każdego obiektu.