Spozycie miesa na swiecie

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym oraz kształtowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich główną jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za jeden z istotnych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu istnieje już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się skutecznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych ilości energii. Prawdopodobnie przejście na jedzenie mięsa spotkało zatem w sezonie zlodowaceń, kiedy trudniej było objąć pokarm roślinny i jedzenie mięsa broniło się drinku z głównych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinie na aspekty przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt hodowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro istnieje więc myśl propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu cechuje się świadome i celowe wyłączenie z prostej diety mięsa, w niniejszym jeszcze ryb oraz owoców morza.

Weganizm ma najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, lub nie tylko mięsa, a również jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest więc styl bycia powiązany z stałymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej zakłada się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury prawej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi je mięsa z tychże tychże przyczyn, co w fazie lodowcowej. Dopóki nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi chwila będą bawiły się dużą rzeszą klientów.